Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2520477

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2520477

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2520477
Onderwerp Zienswijze toekomst samenwerking NP De Biesbosch
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2020 15:10:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Biesbosch ongetekend Bijlage
Icoon voor documenttype Zienswijze toekomst samenwerking NP De Biesbosch OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype CONCEPTzienswijze raad ontwikkeligen GR Parkschap De Biesbosch.doc Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Brief aan college en raad Biesbosch organisatie aanpassing dd 2019 11 28.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype RIB Toekomst samenwerking Biesbosch dd 2019 10 29.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage 1 bij RIB 2019-0125734 Toekomst samenwerking Biesbosch Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2414531 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype B&W besluit 2414531 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2414531 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Zienswijze brief NP de Biesbosch Algemeen
Icoon voor documenttype reactie Parkschap op zienswijze Dordrecht notitie Toekomst en taken Parkschap Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze toekomst samenwerking NP De Biesbosch Voorblad stukken