Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2520477

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2520477

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2520477
Onderwerp Zienswijze toekomst samenwerking NP De Biesbosch
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2020 15:10:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 januari 2020 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 januari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de zienswijze als hamerstuk naar de raad te sturen. Het vervolgproces zal in het voorjaar te bespreking worden voorgelegd aan de commissie.