Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2520471

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2520471

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2520471
Onderwerp Vaststellen startnotitie Circulaire economie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-01-2020 16:35:57
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 februari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie onderschrijft het belang van het toewerken naar een circulaire economie, maar het is niet duidelijk of er nu een startnotitie of eigenlijk meer een raadsinformatiebrief voor ligt. De ambitie 'Dordrecht circulair in 2050' is overgenomen van de doelstelling van het Rijk en is onvoldoende uitgewerkt. Daar hoort onder andere een tijdpad en budget bij. De drie focusgebieden zijn voor de commissie nog onvoldoende concreet gemaakt. Ook is er nog onduidelijkheid over de rol van de gemeenten bij de realisatie van de ambitie. De startnotitie is pas het begin van de discussie.  

Wethouder Van der Linden geeft aan dat hij aansluit bij de rijksdoelstelling. Het college wil het compact houden bij dit brede thema; capaciteit en budget zijn ook beperkt. Daarom is nu voor een focus gekozen die realistisch is. Het is nu nog moeilijk om in beeld te brengen wat te realiseren is. De wethouder wil na een jaar terug rapporteren op de voortgang op de drie focusgebieden uit de startnotitie. Als de raad wil dat het college meer gaat doen moeten er middelen bij. 

De commissie concludeert dat de startnotitie nog niet rijp is voor besluitvorming. De commissie verzoekt het college om een verder uitgewerkte startnotitie. Ook wordt verzocht om een themabijeenkomst over circulaire economie die in de aanloop naar de aangepaste startnotitie kan plaatsvinden.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 januari 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het voorstel te bespreken in een van de volgende commissievergaderingen.