Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsvoorstel - 2520471 - Vaststellen startnotitie Circulaire economie

Gemeente Dordrecht

Raadsvoorstel - 2520471 - Vaststellen startnotitie Circulaire economie

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2520471
Onderwerp Vaststellen startnotitie Circulaire economie
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-01-2020 16:35:57
Onderwerp Vaststellen startnotitie Circulaire economie
Programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J Heinen
Datum B&W Besluit 14-01-2020
Agendacommissie 21-01-2020
Termijn agenda college verzocht om een uitgewerkte startnotitie
Adviescommissie 11-02-2020
In Open Voorraad Ja
Niet in actueel Nee
Toelichting

De startnotitie geeft vorm en invulling aan de route naar een energieneutraal en circulair Dordrecht in 2050. Voor verdere toelichting zie startnotitie.

Gepubliceerd 15-01-2020