Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2520469

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2520469

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2520469
Onderwerp Kenbaar maken standpunten aan DSB n.a.v. brief standpunt positionering Wet inburgering
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2020 15:41:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 januari 2020 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 januari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad.