Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2520466

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2520466

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2520466
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-01-2020 16:38:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2414520 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype ONGETEKEND RV Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype BP 4e herziening Schil locatie Kromhout-Warmoezierspad OB Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Toelichting NL.IMRO.0505 bp 4w herziening Schil locatie Kromhout-Warmoezierspad.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Regels bestemmingsplan Kromhout - Warmoezierspad.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding bestemmingsplan Kromhout - Warmoezierspad.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2414520 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2414520 Raadsbesluit