Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2520466

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2520466

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2520466
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-01-2020 16:38:05
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 januari 2020 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van de fractie CU/SGP.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 januari 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.
De heer Jansen (PvdA) verzoekt nog om een schriftelijk antwoord op de technische vraag of er nog asbestrisico's zijn bij de sloop van het huidige gebouw.