Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2520466

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2520466

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2520466
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-01-2020 16:38:05
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan 4e herziening Schil, locatie Kromhout-Warmoezierspad
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas
Datum B&W Besluit 14-01-2020
Agendacommissie 21-01-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het doel is om een adequate juridisch-planologische regeling te krijgen, die de beoogde verandering van kantoor in woningen en toevoeging van woningen binnen het plangebied mogelijk maakt.

Gepubliceerd 15-01-2020