Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2519783

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2519783

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2519783
Onderwerp Agenda's
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Het Jaarverslag 2019 staat geagendeerd voor de komende vergadering (31 maart). In mei ontvangt de raad het Meerjarenplan Dienstverlening Drechtsteden, de heer van Bennekom (directeur Dienstverlening) kan dit in de vergadering van 12 mei toelichten. De commissie stemt in met deze agendering.