Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2519781

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2519781

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2519781
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2020 08:48:08
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter doet een mededeling in verband met de eerste digitale vergadering van de adviescommissie. Er wordt een vergaderdiscipline afgesproken. De commissie stelt de agenda vast. Agendapunt 5 (zienswijze liquidatieplan GR Parkschap NP De Biesbosch) wordt kort besproken.