Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2519752

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2519752

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2519752
Onderwerp Opening en vaststellen agenda, mededelingen
Ingekomen/gepubliceerd 02-04-2020 11:35:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

Agendapunten 42 t/m 44 worden van de agenda gehaald en terugverwezen naar de commissie voor bespreking aldaar.
Agendapunt 49 wordt van de agenda gehaald en terugverwezen naar de commissie voor bespreking aldaar.
Motie -vreemd aan de orde van de dag- van de fractie BVD wordt als agendapunt 50 aan de agenda toegevoegd.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.