Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2518722

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2518722

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2518722
Onderwerp Beantwoording door het college van art. 40 vragen van de fractie SP over het communicatiebeleid van de gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 10-01-2020 11:08:01
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 18 februari 2020 21:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief voor kennisgeving aan te nemen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 11 februari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De nieuwe behandelvoorstellen zijn doorgeschoven naar de vergadering van 18 februari a.s..