Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2517876

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2517876

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2517876
Onderwerp Zienswijze taken en toekomst samenwerking Parkschap NP De Biesbosch
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-01-2020 13:53:00
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 15 januari 2020 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de zienswijze (kort) te agenderen voor de komende commissievergadering met de vraag of dit stuk als hamerstuk door kan naar de raad.