Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2517795

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2517795

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2517795
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Voortgang wijziging GR Drechtsteden
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 14-01-2020 11:59:33
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 maart 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 18 februari 2020 21:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname naar de raad te sturen.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 11 februari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De nieuwe behandelvoorstellen zijn doorgeschoven naar de vergadering van 18 februari a.s..