Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2517761

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2517761

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2517761
Onderwerp Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet ten behoeve van ontwikkeling van de locatie Karel Doormanweg 4-8
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2020 14:30:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet ten behoeve van ontwikkeling van de locatie Karel Doormanweg 4-8 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet ten behoeve van ontwikkeling van de locatie Karel Doormanweg 4-8 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Voorbereidingskrediet ontwikkeling Karel Doormanweg 4-8 OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype BWN 220003 - Voorblad Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 220003 - Rubriek 7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 2411944 B&W besluit
Icoon voor documenttype BWN 220003 - Rubriek 6.pdf Comptabiliteitsbesluit