Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2517761

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2517761

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2517761
Onderwerp Beschikbaar stellen van voorbereidingskrediet ten behoeve van ontwikkeling van de locatie Karel Doormanweg 4-8
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2020 14:30:30
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 mei 2020 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Dit agendapunt is op verzoek van het college van de agenda gehaald omdat het voorstel niet meer actueel is en moet worden herzien.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 18 februari 2020 21:15 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van CDA en GewoonDordt besluit de commissie dit voorstel in de commissie te bespreken met de politieke vraag voor welke doelgroepen op die locatie gebouwd moet gaan worden.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 januari 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit voorstel aan te houden tot het volgende agendadeel omdat er nog technische vragen over het voorstel zijn gesteld. Deze moeten nog worden beantwoord.