Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2517720

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2517720

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2517720
Onderwerp Instemmen met de beantwoording van de motie 190219/M4 Mobiliteit en bereikbaarheid op koers en deze hiermee als afgehandeld te beschouwen
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2020 14:30:30
Onderwerp Instemmen met de beantwoording van de motie 190219/M4 Mobiliteit en bereikbaarheid op koers en deze hiermee als afgehandeld te beschouwen
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Juul Buitink
Datum B&W Besluit 07-01-2020
Agendacommissie 21-01-2020
Raad 10-03-2020
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De hoofddoelstelling waar wij in opdracht van uw raad aan werken is het bereikbaar maken van de Groeiagenda. Bereikbaarheid is geen doel, maar een voorwaarde voor ruimtelijk economisch, sociaal krachtige en duurzaam Dordrecht. Bij een verdere verstedelijking is het van belang kwaliteiten van OV, auto en fiets zo slim mogelijk te combineren.

Gepubliceerd 16-01-2020