Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2517720

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2517720

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2517720
Onderwerp Instemmen met de beantwoording van de motie 190219/M4 Mobiliteit en bereikbaarheid op koers en deze hiermee als afgehandeld te beschouwen
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2020 14:30:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met de beantwoording van de motie 190219/M4 Mobiliteit en bereikbaarheid op koers en deze hiermee als afgehandeld te beschouwen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met de beantwoording van de motie 190219/M4 Mobiliteit en bereikbaarheid op koers en deze hiermee als afgehandeld te beschouwen Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Afhandelen motie M4 Mobiliteit OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype M4 Motie Mobiliteit en bereikbaarheid koers.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype Uitgangspuntennotitie mobiliteit.pdf Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 2411911 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2411911 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A1 Amendement Mobiliteit en bereikbaarheid op koers.pdf Amendement