Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2517720

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2517720

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2517720
Onderwerp Instemmen met de beantwoording van de motie 190219/M4 Mobiliteit en bereikbaarheid op koers en deze hiermee als afgehandeld te beschouwen
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2020 14:30:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 maart 2020 14:00
Besluit:

Er is een amendement A1 'Mobiliteit en bereikbaarheid op koers ingediend'. Het voorstel is geamendeerd en vervolgens aangenomen. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 18 februari 2020 21:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie kan zich over het algemeen vinden in de uitgangspunten, maar er worden nog de nodige punten gemist zoals bereikbaarheid bestaande wijken, nieuwe wijken en binnenstad, leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, milieu en digitalisering. Wat de commissie betreft is nog onvoldoende invulling gegeven aan het verzoek in de motie. Ook zijn er vragen over de samenhang tussen intercity en lightrail en de ambitie van 30% aangaande de modal shift voor de fiets.

Wethouder van der Linden geeft aan dat de uitgangspunten niet in beton zijn gegoten. De stad gaat groeien, ontwikkelingen gaan snel en zijn niet altijd te overzien. Er is veel aandacht voor de binnenstad, daar komt veel samen. Woonwijken zijn iets eenvoudiger, maar dat laat onverlet dat de hele stad bereikbaar moet zijn. Dordrecht is een complexe stad met het centrum aan de rand van het gebied. N3 en spoor zijn barrières, dat maakt het soms ingewikkeld. Een volwaardige P&R Weeskinderendijk is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de Spuiboulevard. Intercity en lightrail werken beter als je het samen aanpakt. Meer lightrail kan alleen als je blijft investeren in intercity. Daar lopen gesprekken over met onder andere de provincie. Fiets: de ambitie van 30% is snel binnen bereik. De ambitie kan binnen nu en aantal jaren makkelijk hoger.

De commissie concludeert dat de uitgangspuntennotitie als hamerstuk naar de raad kan, maar dat de motie nog niet als afgehandeld beschouwd kan worden. Later wordt in de commissie nog uitgebreider gesproken over de zaken die nu in de notitie worden gemist, zowel op inhoud als op sturing. Dat kan aan de hand van het verkeersstructuurplan Schil-west. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 januari 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van de VVD en GroenLinks besluit de commissie dit voorstel in de commissie te bespreken. Politieke vragen:
- Doet de inhoud van de memo recht aan de huidige ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, met name aangaande de auto? (VVD)
- Zijn we voldoende bezig om sturend op te treden in de gewenste mobiliteit van de toekomst? (GroenLinks)