Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2517720

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2517720

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2517720
Onderwerp Instemmen met de beantwoording van de motie 190219/M4 Mobiliteit en bereikbaarheid op koers en deze hiermee als afgehandeld te beschouwen
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2020 14:30:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 maart 2020 14:00
Status Aangenomen
Titel A1 Amendement Mobiliteit en bereikbaarheid op koers
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: In het ontwerp raadsbesluit het volgende te schrappen: "en deze hiermee als afgehandeld te beschouwen".
A1 Amendement Mobiliteit en bereikbaarheid op koers.pdf