Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2511538

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2511538

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2511538
Onderwerp Actualiseren bestuurlijke planner 2020 (december 2019)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 20-12-2019 09:18:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Ongetekend raadsvoorstel.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Actualiseren bestuurlijke planner OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype memo bestuurlijke planner december 2019.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bestuurlijke planner actualisatie december 2020.xlsx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2405895 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Bestuurlijke planner actualisatie december 2019 - BESTUUR MIDDELEN Bijlage
Icoon voor documenttype Bestuurlijke planner actualisatie december 2019 - FYSIEK Bijlage
Icoon voor documenttype Bestuurlijke planner actualisatie december 2019 - SOCIAAL Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2405895 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Actualiseren bestuurlijke planner 2020 (december 2019) Voorblad stukken