Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2511201

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2511201

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2511201
Onderwerp Vaststellen Cultuurnota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar'
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2019 13:50:03
Onderwerp Vaststellen Cultuurnota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar'
Programma Gezond en Levendig Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 132 - Cultuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Beunke
Datum B&W Besluit 17-12-2019
Agendacommissie 08-01-2020 + 21-04-2020
Termijn agenda Beeldvorming cie wordt voorbereid.
Adviescommissie 24-03-2020 + 31-03-2020 +12-05-2020
Raad 15-04-2020 + 26-05-2020
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Cultuurnota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar' vormt het beleidskader voor de periode 2020-2024. Het geeft richting en fungeert als toetsingskader voor ons handelen, de subsidieverlening en afspraken met (culturele) partners.

Gepubliceerd 19-12-2019