Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2511201

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2511201

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2511201
Onderwerp Vaststellen Cultuurnota 'De kracht van cultuur, voor en door iedere Dordtenaar'
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2019 13:50:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 mei 2020 14:00
Motie titel M2 Motie regie op cultuur
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 26-05-2020
Motietekst:
Draagt het college op: 1. De mogelijkheden voor een culturele raad die het college in het kader van haar regierol kan ondersteunen te onderzoeken en daarvan voor de begrotingsbehandeling in 2020 verslag te doen 2. Indien het college om wat voor reden dan ook een culturele raad niet wenselijk of uitvoerbaar acht, daarvoor de raad voor de begrotingsbehandeling 2020 gemotiveerd te informeren en gelijktijdig een voorstel te doen hoe het college die regierol verder invulling geeft. 3. Te bewerkstelligen dat de inmiddels in 2019 toegekende 50.000 euro daadwerkelijk deels wordt aangewend ten behoeve van het brengen van amateurkunst en culturele ecudatie naar de wijken.
M2 Motie Regie op cultuur.pdf
Stand van zaken: