Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2510937

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2510937

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2510937
Onderwerp Vaststellen Prioriteringskader Agenda Dordrecht 2030
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 20-12-2019 08:44:32
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 januari 2020 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. Stemverklaring van de fractie GroenLinks.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 21 januari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Sas spreekt namens het Platform Duurzaam Dordrecht in op dit onderwerp. Hij benadrukt het belang om te investeren in duurzaamheid.
De commissie benoemt met name de energietransitie en onderwijs als bijzondere aandachtspunten in het prioriteringskaderĀ en besluit dat het prioriteringskader als hamerstuk naar de raad kan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 15 januari 2020 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit punt te bespreken in de volgende commissievergadering.