Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2510791

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2510791

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2510791
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tussenevaluatie Afval Pilots gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-12-2019 14:20:45
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 januari 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 januari 2020 21:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 8 januari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de raadsinformatiebrief toe te voegen aan de commissiebespreking van de startnotitie Grondstoffenbeleidsplan 2020-2030.