Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2510787

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2510787

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2510787
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken realisatie campus Leerpark
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 02-04-2020 13:55:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Grote Projecten - dinsdag 7 april 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.