Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2510773

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2510773

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2510773
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Derde wijziging Algemeen mandaatbesluit gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 20-12-2019 09:22:15
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 januari 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 15 januari 2020 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisgeving aan de raad te sturen.