Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2510726

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2510726

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2510726
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen te uiten en beschikbaar stellen van krediet t.b.v. aankoop Rijksstraatweg 142 en 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2019 08:39:09
Document Document type
Icoon voor documenttype Ongetekend raadsvoorstel.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype ontwerpbesluit RAAD Rijksstraatweg + DK IV OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Regels BP196Herzdordtkil4-2001_1e herziening Dordts.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Verbeelding BP196Herzdordtkil4 8-10.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Toelichting BP196Herzdordtkil4-2001_1e herziening Dordts.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype BWN 220001 - Voorblad begrotingswijzing 2020.xlsx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype BWN 220001 - Rubiek 6 begrotingswijziging 2020.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype BWN 220001 - Rubriek 7 begrotingswijziging 2020.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2405102 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype B&W besluit 2405102 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Geen wensen en bedenkingen te uiten en beschikbaar stellen van krediet t.b.v. aankoop Rijksstraatweg 142 en 1e herziening Chw bestemmingsplan DK IV Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2405102 Raadsbesluit