Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2510703

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2510703

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2510703
Onderwerp Besluit tot verkoop van de gemeentelijke aandelen in Eneco Groep NV
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 18-12-2019 16:16:47
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Besluit tot verkoop van de gemeentelijke aandelen in Eneco Groep NV Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ongetekend raadsvoorstel.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Verkoop aandelen Eneco OB.doc Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype ontwerpbesluit RAAD bekrachtigen geheimhouding Eneco.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype A1 - AHC Brief Voortgang Besluitvormingsproces Eneco.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype A2 - Toelichtingsdocument Eneco.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2405079 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype B&W besluit 2405079 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding bijlagen Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2405079 Raadsbesluit