Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2510703

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2510703

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2510703
Onderwerp Besluit tot verkoop van de gemeentelijke aandelen in Eneco Groep NV
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 18-12-2019 16:16:47
Onderwerp Besluit tot verkoop van de gemeentelijke aandelen in Eneco Groep NV
Programma Financiën (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 135 - Eneco
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PHF Kennedie
Datum B&W Besluit 17-12-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Dit voorstel is de formele afhechting van de eerdere aankondiging dat er een koper is gevonden voor de aandelen van Eneco Groep NV , waarover u spoedshalve via email op 25 november jl. door wethouder Burggraaf bent geïnformeerd. Na de consultatiefase onder de aandeelhouders in 2017 hebben de commissie van verkopende aandeelhouders ("CvVA") en Eneco Groep N.V. ("Eneco") op basis van onderzoek van de betrokken adviseurs gezamenlijk besloten om de privatisering van Eneco vorm te geven door een verkoop via een controlled auction (gecontroleerde veilingverkoop) Deze is begin 2019 van start gegaan. Na het doorlopen van de prékwalificatiefase, de fase van niet-bindende biedingen en de fase van bindende biedingen hebben de CvVA en Eneco gezamenlijk met het consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co., Inc. (het "Consortium") overeenstemming bereikt over het bod van het Consortium aan iedere aandeelhouder om het aandelenbelang in Eneco te kopen. Het bod strekt zich ook uit tot de aandeelhouders die in de consultatiefase geen besluit tot afbouwen hebben genomen. Het is nu, conform de afgesproken procedure, aan iedere aandeelhouder om een definitief besluit te nemen om zijn aandelenbelang in Eneco wel of niet aan het Consortium te verkopen. Zoals op 25 november aangekondigd is het belangrijk dat de grote aandeelhouders waaronder Dordrecht spoedig een finaal besluit nemen. Een spoedig besluit geeft onder meer een goed signaal naar de koper, het geeft snelle duidelijkheid aan het personeel van Eneco dat er een andere eigenaar komt en niet in de laatste plaats biedt het duidelijkheid aan het collectief van verkopende gemeenten zelf. De drempel van tenminste 75% verkoop van alle aandelen is cruciaal.

Gepubliceerd 18-12-2019