Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2510692

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2510692

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2510692
Onderwerp Vaststellen Reclamebeleid Dordrecht
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2019 11:31:21
Document Document type
Icoon voor documenttype Stemoverzicht RV Reclamebeleid Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Reclamebeleid Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Ongetekend raadsvoorstel.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Vaststellen Reclamebeleid Dordrecht OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Bij beslispunt 1 - Nota zienswijzen reclamebeleid Dordrecht 2019.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bij beslispunt 2 - Nota Reclamebeleid 2019 (versie 2019 10 20).pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bij beslispunt 3 -Bijlage 1- Welstandsnota en reclame Hoofdstukken 4.8 4.9 en 5.1.4.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bij beslispunt 4 -Bijlage 2- Ontwerpbesluit RAAD 10e wijziging APV.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bij beslispunt 5 Ontwerpbesluit RAAD 2e wijziging Legesverordening.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Kaart voor locaties AO- of drievlaksreclame.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage 4 Kaart voor locaties billboards en reclamemasten.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage 5 Kaart voor locaties lichtmastreclame.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage 6 Beleidsregels AO- of drievlaksreclame.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage 7 Beleidsregels voor lichtmastreclame.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage 8 Locatiekaart voor verkiezings- en stadspromotieborden.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage 9 Locatiekaart voor vrije plakplaatsen.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage 10 Reclame op Sportvelden.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage 11 Richtlijnen van de Nederlandse Reclame Code Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 12 Begrippen en definities in relatie tot reclame Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 13 Reclamemogelijkheden Dordrecht Overzicht Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2405068 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype B&W besluit 2405068 B&W besluit
Icoon voor documenttype Memo Reclamebeleid - beantwoording vragen BVD Algemeen
Icoon voor documenttype Verordening wijz. legesverordening 2020 2e wijz. 2405068 Algemeen
Icoon voor documenttype Verordening wijz.APV, 10e wijz. Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2405068 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Stemming Voorstel 41 Reclamebeleid Dordrecht Algemeen
Icoon voor documenttype Stemoverzicht M2 Motie Vreemdgaan is niet spannend Algemeen
Icoon voor documenttype Stemoverzicht A1 Amendement Minder laste, meer ondernemerschap en een mooiere stad Algemeen
Icoon voor documenttype A1 Amendement Minder lasten, meer ondernemerschap en een mooiere stad.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M2 Motie Vreemdgaan is niet spannend.pdf Motie
Icoon voor documenttype Schriftelijke reactie Van Kleef Holding BV Algemeen
Icoon voor documenttype Stemming Amendement A1 Minder lasten meer ondernemersschap en een mooiere stad.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Stemming Motie M2 Vreemdgaan is niet spannend.pdf Motie