Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2508987

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2508987

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2508987
Onderwerp Provincie Zuid-Holland: Financieel toezicht begroting 2020
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-01-2020 13:53:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Ingekomen brief 2403385 Ingekomen brief
Icoon voor documenttype Afschrift van brief gericht aan de griffier Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad Provincie Zuid-Holland: Financieel toezicht begroting 2020 Voorblad stukken