Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2507936

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2507936

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2507936
Onderwerp Lokaal vaststellen van het regionale inkoop- en aanbestedingsbeleid
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-01-2020 13:53:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2402360 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ongetekend raadsvoorstel.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Lokaal vaststellen regionaal inkoop- en aanbedstedingsbeleid OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden-1.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijlage 2 AIV Drechtsteden 2020.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Bijllage 2.1 GIBIT 2016.pdf Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype B&W besluit 2402360 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Lokaal vaststellen van het regionale inkoop- en aanbestedingsbeleid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2402360 Raadsbesluit