Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2507936

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2507936

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2507936
Onderwerp Lokaal vaststellen van het regionale inkoop- en aanbestedingsbeleid
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 09-01-2020 13:53:00
Onderwerp Lokaal vaststellen van het regionale inkoop- en aanbestedingsbeleid
Programma Financi├źn (inclusief overhead)
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Arie Zwaal
Datum B&W Besluit 10-12-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Doel van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid is om per 1 januari 2020 te komen tot een regionaal vastgesteld herijkt en geactualiseerd pakket aan beleidsregels voor aanbestedingen in de Drechtsteden waarbij: 1. het nieuwe aanbestedingsbeleid aansluit bij de voorschriften uit de Aanbestedingswet; 2. de ambtelijke en bestuurlijke ervaringen en wensen aangaande het huidige beleid uit 2014 zijn vertaald naar een vernieuwd aanbestedingsbeleid waarbij de focus op maatwerk per aanbesteding komt te liggen rekening houdend met de in het nieuwe Regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid benoemde doelen: - versterken lokale economie; - bevorderen sociaal klimaat; - bijdragen aan duurzaamheidsambities; - verbeteren bereikbaarheid en verminderen overlast; - zekerstellen continuïteit van bedrijfsvoering.

Gepubliceerd 09-01-2020