Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2505160

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2505160

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2505160
Onderwerp Kennisnemen van het RKC rapport 'Wat opvalt aan afval', onderschrijven van de conclusies en overnemen van de aanbevelingen
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2019 13:31:06
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Kennisnemen van het RKC rapport 'Wat opvalt aan afval' onderzoek naar het afvalbeheer Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel kennisnemen van het RKC rapport 'wat opvalt aan afval' onderzoek naar het afvalbeheer Dordrecht Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Afval rapport.pdf Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype RKC-rapport- Wat opvalt aan afval DEF.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2399650 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2399650 Raadsbesluit