Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2505037

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2505037

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2505037
Onderwerp Beantwoording door het college van vragen ex art. 40 RvO van de fractie Gewoon Dordt over de Visbrug
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2019 13:31:06
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 december 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemtĀ de antwoordbrief voor kennisgeving aan. GewoonDordt geeft als stemverklaring dat zij vindt dat het onderwerp niet zorgvuldig genoeg in commissie en raad is besproken.