Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2504688

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2504688

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2504688
Onderwerp Vaststellen Reglement van Orde Raad en Commissies gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2019 10:59:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2399184 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2399184 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Reglement van Orde herziening december 2019 (MET WIJZIGINGEN BIJHOUDEN) Bijlage
Icoon voor documenttype Overzicht inhoudelijke wijzigingen Reglement van Orde Bijlage
Icoon voor documenttype Artikelsgewijze toelichting Reglement van Orde Bijlage
Icoon voor documenttype A2a Amendement Vergaderfrequentie- en tijden commissies tweede versie.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A2 Amendement Vergaderfrequentie- en tijden commissies.pdf Amendement
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Reglement van Orde Raad en Commissies gemeente Dordrecht Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2399184 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2399184 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A1 Amendement Vergaderfrequentie- en tijden commissies.pdf Amendement