Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2504688

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2504688

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2504688
Onderwerp Vaststellen Reglement van Orde Raad en Commissies gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2019 10:59:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2019 14:00
Besluit:

De raad neemt amendement A1 aan, en stemt in met het aldus geamendeerde besluit.