Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2504688

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2504688

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2504688
Onderwerp Vaststellen Reglement van Orde Raad en Commissies gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2019 10:59:52
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2019 14:00
Status Aangenomen
Titel A1 Amendement Vergaderfrequentie en tijden commissies
Indiener(s) Indieners:
I Koene (Gewoon Dordt) - Initiatief
Amendementtekst:
Als ten minste drie fracties daar ter vergadering om verzoeken, wordt een raadsvoorstel voor bespreking in de adviescommissie geagendeerd. Hierbij dient aangegeven te worden waar de bespreking zich op zal richten. Voor alle overige ingekomen stukken geldt dat daar de steun van tenminste de meerderheid van het aantal aanwezige fracties voor nodig is.
A1 Amendement Vergaderfrequentie- en tijden commissies.pdf
Status Verworpen
Titel A2a Amendment Vergaderfrquentie en tijden commissies tweede versie
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Zie de pdf voor de tekst van het amendement
A2a Amendement Vergaderfrequentie- en tijden commissies tweede versie.pdf
Status Ingetrokken
Titel A2 Amendement Vergaderfrequentie en tijden commissie
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Aan artikel 47 van het Reglement van Orde het volgende toe te voegen: 4. Tijdens de raadsperiode zal niet van het in lid 1, 2 en 3 bepaalde worden afgeweken. 5. De vergaderfrequentie- en tijden worden in ieder geval eens per vier jaar -in aanloop naar de raadsverkiezingen- met alle raads- en commissieleden geƫvalueerd. 6. Na de uitkomst van de evaluatie kan worden besloten in een nieuwe raadsperiode van het eerder bepaalde af te wijken.
A2 Amendement Vergaderfrequentie- en tijden commissies.pdf