Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2504649

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2504649

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2504649
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitkomst haalbaarheidsonderzoek naar de revitalisering Sportpark Krommedijk incl. stadionontwikkeling FC Dordrecht
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2019 13:50:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 januari 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 januari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Fracties voeren een inhoudelijk debat over de bereidheid om vanuit de gemeente steun te verlenen aan FC Dordrecht en in het verlengde hiervan, de uitgewerkte variant van Maatschappelijk Financieren voor het gehele sportpark Krommedijk. Belangrijke vraag is of coalitiepartijen het standpunt van het college delen dat de gesprekken over steun nu zijn beëindigd. De commissie besluit de RIB te agenderen voor de raad van 28 januari en om hierbij het debat te voeren over de wel of niet gewenste verdere uitwerking van Maatschappelijk Financieren met een contra-garantie, aan de hand van een motie van (in elk geval) de PvdA. Spreektijd: vijf minuten.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 15 januari 2020 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Namens RCD spreekt Herman Odijk in, net als vorige week. Namens The Hawks en DFC spreekt Hans Ruben in, vergezeld door Henk Nieterau en Anne Evers.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 8 januari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie begint met acht insprekers: drie van de supportersvereniging FC Dordrecht, twee van de amateurclubs op de Krommedijk (FC Dordrecht Amateurs en RCD), twee andere supporters en Hans de Zeeuw, algemeen directeur FC Dordrecht. Vervolgens vinden drie presentaties plaats, over eerdere plannen sinds 2004 (Heleen Kromkamp, clustermanager gemeente Dordrecht), het ontwikkelde revitaliseringsplan (Eelco Derks, Stadium Consultancy) en de onderzochte financieringsmethodiek (Wim van Rijswijk, Maatschappelijk Financieren). Afgesproken is:
- de niet insprekende amateurclubs The Hawks en DFC krijgen 15 januari alsnog de gelegenheid om in te spreken
- de commissie ontvangt van het college een ambtelijk opgesteld feitenrelaas van de afgelopen twee jaar (inclusief het verzoek van Irene Koene om inzicht in alle gesprekken, aanwezigen en besluiten sinds 'maatschappelijk financieren')
- de commissie ontvangt de ledenaantallen van de vier amateurclubs
- de teksten van alle insprekers worden toegevoegd aan het dossier
- de 'enthousiaste' ambtelijke brief aan Hans de Zeeuw wordt toegevoegd aan het dossier
- Wim van Rijswijk deelt contactgegevens van goede voorbeelden uit het land


Vervolgstap is inhoudelijk debat in de commissie, dit vindt plaats op een nader te bepalen moment.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 december 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie agendeert de RIB voor bespreking (inclusief de nog te ontvangen beantwoording art.40-vragen VSP; steun alle aanwezige fracties). Fracties vinden het collegebesluit te ingrijpend om onbesproken te laten in de raad. Politieke vragen die aan de orde kunnen komen:
- hebben fracties wensen en/of bedenkingen bij het collegestandpunt?
- hoe kan het dat de verkenning is uitgevoerd terwijl vooraf bekend was dat de coalitiefracties in geen enkele vorm financiële steun wilden geven?


De commissie besluit ter voorbereiding op het debat op 8 januari een verdiepingssessie te houden waarin: onderzochte varianten uiteen worden gezet, wordt ingegaan op 'maatschappelijk financieren', en alle verenigingen op het complex gelegenheid krijgen om in dialoog met de commissie hun verhaal te doen.