Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2504649

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2504649

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2504649
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitkomst haalbaarheidsonderzoek naar de revitalisering Sportpark Krommedijk incl. stadionontwikkeling FC Dordrecht
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2019 13:50:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 januari 2020 14:00
Motie titel M3 Motie Sportpark Krommedijk
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-01-2020
Motietekst:
Bij het streven naar breder gebruik en (her)inrichting van de vier, grote bestaande sportparken, in samen- hang met de herziening van de Toekomstvisie Sportparken, de revitalisering Sportpark Krommedijk ter hand te nemen gericht op de breedtesport; • Te onderzoeken welke maatschappelijke partners/ organisaties kunnen bijdragen aan huurinkomsten ten gunste van het terugdringen van het structurele tekort van de nieuwe voorziening van de breedtesport; • Hierbij de kosten en risico’s voor de gemeente te minimaliseren door bijvoorbeeld ook te kijken naar maatschappelijke financiering voor het Sportpark Krommedijk, • FC Dordrecht BVO de gelegenheid te bieden om op eigen kosten en risico, eventueel gefaseerd, aan te haken, zodanig dat BVO-voorzieningen zonder gemeentegarantie privaat worden gefinancierd • Controleerbaar onderscheid in stand blijft tussen de breedtesport (gemeente) en de BVO (FC Dordrecht); • Uiterlijk in mei 2020 aan de raad te rapporteren over de financiële mogelijkheden, om te bereiken:
M3 Motie Sportpark Krommedijk.pdf
Stemming Motie M3 Sportpark Krommedijk.pdf
Stand van zaken: