Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2503977

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2503977

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2503977
Onderwerp Vaststellen Verordening werkgeversdelegatie griffie gemeente Dordrecht, eerste wijziging en vaststellen personeelshandboek
Aanspreekpunt P van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2019 10:59:52
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2398486 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2398486 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1 Verordening werkgeversdelegatie griffie gemeente Dordrecht eerste wijziging Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Volmacht inzake art 1 Verordening werkgeversdelegatie griffie gemeente Dordrecht Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 3 Overzicht door college vastgestelde lokale regionale arbeidsvoorwaardenregelingen Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2398486 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Verordening Werkgeversdelegatie Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Verordening werkgeversdelegatie griffie gemeente Dordrecht, eerste wijziging en vaststellen personeelshandboek Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2398486 Raadsvoorstel