Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2503563

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2503563

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2503563
Onderwerp Wethoudersbericht met beantwoording motie 190528/M8 Motie Natuurlijke Wantijoevers
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2019 13:34:46
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 8 januari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt kennis van de memo en besluit in te stemmen met het voorstel om het aanbieden van de visie uit te stellen naar de eerste helft van 2020, zodat het college een bredere visie en uitvoeringsprogramma kan opstellen. GroenLinks geeft daarbij aan dat de visie wat hen betreft ook betrekking moet hebben op het deel ten westen van de Prins Hendrikbrug.