Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2501870

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2501870

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2501870
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Aangaan Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2019 13:31:06
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Aangaan Verstedelijkingsakkoord Zuidelijke Randstad
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar MA Overboom, tel.no. 078 770 4845
Datum B&W Besluit 19-11-2019
Agendacommissie 10-12-2019
Raad 17-12-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Ondersteuning van het Rijk bij het realiseren van de ambities van de gemeente Dordrecht, Zwijndrecht en de regio Drechtsteden in de spoorzone in het bijzonder wat betreft woningbouw, werkgelegenheid en (OV-)mobiliteit.

Gepubliceerd 05-12-2019