Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2501660

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2501660

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2501660
Onderwerp Aanvullende vragen ex art. 40 Reglement van Orde van de fractie CDA over optimalisatie Sportboulevard
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2019 13:24:44
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 december 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie neemt de vragen voor kennisgeving aan.