Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2498932

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2498932

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2498932
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 4 behorend bij het raadsvoorstel renovatie Engelenburgerbrug (Ris 2498769)
Ingekomen/gepubliceerd 20-11-2019 15:56:07
Document Document type
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit raad bekrachtigen geheimhouding OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van bijlage 4 behorend bij het raadsvoorstel renovatie Engelenburgerbrug (Ris 2498769) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtiging geheimhouding Raadsbesluit