Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2498840

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2498840

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2498840
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 1e Herziening Stadswerven, locatie Woongebied deelgebieden 2, 4, 6 en 7
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 02-04-2020 13:55:58
Voorloop Dossier 1671149 (Vaststellen bestemmingsplan Stadswerven)
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief 1e Herziening Stadswerven, locatie Woongebied deelgebieden 2, 4, 6 en 7 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 1e Herziening Stadswerven, locatie Woongebied deelgebieden 2, 4, 6 en 7 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Toelichting ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Stadswerven.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Stadswerven.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Regels ontwerpbestemmingsplan 1e herziening Stadswerven.pdf Bijlage