Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2498840

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2498840

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2498840
Onderwerp Raadsinformatiebrief over 1e Herziening Stadswerven, locatie Woongebied deelgebieden 2, 4, 6 en 7
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 02-04-2020 13:55:58
Voorloop Dossier 1671149 (Vaststellen bestemmingsplan Stadswerven)
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 april 2020 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Grote Projecten - dinsdag 7 april 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad de raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan te nemen.
Het definitieve bestemmingsplan is inmiddels door het college vastgesteld en komt inclusief zienswijzen bij de nieuwe behandelvoorstellen in de commissie van 22 april.