Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2498785

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2498785

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2498785
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Dordtse Mijl
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2019 13:30:55
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Dordtse Mijl Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2393472 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Dordtse Mijl OB Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Dordtse mijl groenplan Bijlage
Icoon voor documenttype Uitvoeringsfasering Dordtse Mijl.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Dordtse Mijl, schetsontwerpboekje Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2393472 B&W besluit
Icoon voor documenttype Beantwoording technische vragen Dordtse Mijl n.a.v. de commissie van 10-12-2019 Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2393472 Raadsbesluit