Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2498785

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2498785

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2498785
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Dordtse Mijl
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 21-11-2019 13:30:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fracties CU/SGP en VVD leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 december 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad het voorstel als hamerstuk te agenderen.
De griffier stelt de antwoorden op de technische vragen de CU-SGP nog aan de commissie beschikbaar. De wethouder komt voor de eerstvolgende raadsvergadering nog schriftelijk terug op de overlap van fase 2 van Dordtse Mijl met het groot onderhoud aan de Wantijbrug en eventuele fatale termijnen voor besluitvorming over Dordtse Mijl. Deze antwoorden kunnen er eventueel nog toe leiden dat het voorstel nog van de raadsagenda wordt gehaald en in het agendadeel van de commissie terug komt.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 26 november 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De procedurele afhandeling van dit voorstel wordt aangehouden tot de commissievergadering van 10 december. De CU-SGP heeft technische vragen gesteld waarvan zij de beantwoording eerst nog nader wil bestuderen.